Според Международния институт по алуминий (IAI), през февруари 2020 г. световният алуминиев сектор все още не е бил сериозно засегнат от епидемията от коронавирус, обаче през март и април производството на метала може да бъде значително намалено.

Норвежката компания Norsk Hydro отбелязва, че най-големите загуби ще понесе производството на продукти за автомобилната индустрия, функциониране на която в Европа, САЩ и някои азиатски страни е почти напълно спряно.

Самата Hydro през втората половина на март спря два завода за алуминиеви сплави във Франция и Люксембург, както и предприятия за производство на екструдиран профил във Франция, Испания и Италия.

За момента няма данни за спиране на заводи за алуминий поради карантина, обаче падащите цените на метали могат да предизвикат тяхно извеждане от експлоатация. По-специално, според британската консултантска компания Wood Mackenzie, при сегашната стойност на алуминий на местния пазар почти 70% от капацитета за топене на алуминий в Китай могат да демонстрират нерентабилност.

Според изчисленията на китайската компания Baiinfo, през февруари националното алуминиево производство се намали с 340 хил.тона заради спиране на редица линии за непланов ремонт. През март в индустрията могат да бъдат спрени още 300-370 хил. тона от капацитета допълнително, въпреки че това е не повече от 1% от националния показател (36 милиона тона годишно).