Бъдещето на стоманената индустрия 

 

          През 2020 г. WSA публикува отчет за стоманената индустрия в който се твърди, че търсенето на стомана ще се свие с -2,4%, като ще спадне до 1725,1 Mt поради пандемията COVID-19. През 2021 г. се очаква търсенето на стомана да се възстанови до 1 795,1 Mt, с увеличение 4,1% спрямо 2020 г.

       Силното възстановяване в Китай ще смекчи глобалния спад в търсене на стомана тази година. Възстановяването на търсенето на стомана в останалата част на света след коронавируса беше по-силно от очакваното досега, но през 2020 г. това все още означава дълбоко свиване както в развитите, така и в развиващите се пазарни икономики. Следователно през 2021 г. се очаква само частично възстановяване. Иран е произвел 16,335 милиона т. през периода януари-юли 2020 г., това е с 10,8% повече от показателите за същите седем месеца през изминалата - 2019 г.

    От 64-те световни производители на стомана, само девет, а именно - Китай (най-големия производител на стомана в света), Иран, Узбекистан, Виетнам, Египет, Чили, Турция, Норвегия и Австралия отбелязаха ръст на производството през посочения период, докато останалите 55 страни бяха изправени пред спад на производството. Общо всички тези държави успяха да произведат 1,27 милиарда тона необработена стомана през посочения период, с 5,3% по-малко от продукцията за последните седем месеца през миналата година.

Общото търсене на стомана в развитите икономики се очаква да спадне с 14,9% през 2020 г. и да се увеличи със 7,9% през 2021 г.  Очаква се да достигне предепидемичните нива от 2019 г. едва през 2022 г.