Автор: Амелия Митева

Подходящи за ограждане на частни дворове и стопанства, спортни площадки, паркинги, производствени цехове, складови бази, вилни селища, жилищни комплекси и много други.

Сред рационалните решения е заварената оградна мрежа на рула/ролки. Оптимално решение според критерия „цена-качество“, продуктът е стилен и стои добре опъната на всички височини. В групата на предпочитаните оградни решения са паната. Стабилни и стилни, те могат да бъдат използвани в разнообразни ситуации и в различните етапи от процеса на строителството.